Varför barnhjälmar med grönt spänne?

Smabarnshjalm_gront_spanne

Små barn ska använda en småbarnshjälm. Små barn cyklar inte för att transportera sig utan leker och cyklar samtidigt. När de gungar, klättrar eller spontan leker ska de inte behöva tänka på att ta av sig hjälmen. Småbarnshjälmen rekomenteras för barn upp till 7 år, men det är bara en just en rekommendation och småbarnshjälmen kan användas längre upp i åldrarna.

Småbarnshjälmen har samma skyddande effekt som en vanlig cykelhjälm. Det gröna spännet på hjälmen löser ut om barnet skulle fastna eller bli hängande i hjälmen när det leker. Det löser däremot inte ut om barnet faller av cykeln och slår i marken.

Kontrollera att ditt barns hjälm har grönt spänne och är CE-märkt. Småbarnshjälmen ska vara märkt SS EN 1080.

Alla TECs småbarnshjälmar har grönt spänne.

CYCLEUROPE SVERIGE
 
     
0