Hjälmtester

test MIPS

Alla våra TEC-hjälmar är redan testade och godkända enligt CE-standard och är REACH-godkända, vilket innebär att de inte innehåller ftalater.  

Alla TEC hjälmar är CE märkta och godkända

Enligt rådande hjälmstandarder SS EN 1078 (för barn över 7 år och vuxna) och EN 1080 (småbarnshjälm med grönt spänne). testas hjälmarnas energiupptagning vid ett rakt islag och är CE godkända. På TECs hjälmar med MIPS inbyggt så testas även rotationsskyddet för hjärnan i MIPS egna testlabb i Stockholm.

Utökade tester

I utvecklingsprocessen av våra hjälmar så genomför vi olika typer av materialtester för att komma fram till optimal stötupptagningsförmåga i material samt för att testa olika funktioner. Dessa tester genomförs i certifierade testlaboratorier som t.ex RISE i Borås.  Dessutom testar vi materialen så att de inte innehåller ämnen som är farliga för kroppen s.k ftalater.

Utveckling av testmetoder

Samtliga hjälmar som testas på testinstitut världen över testas med ett testhuvud som är format efter formen av ett vuxenhuvud, men i olika storlekar. Det innebär att trots att formen på ett barnhuvud ser annorlunda ut så finns ännu inga tester som kan ge svar på hur bra en hjälm faktiskt skyddar ett barns huvud.

Arbetet med att utveckla testmetoder och standarder pågår. EU har t.ex föreslagit en ny testmetod som bättre efterliknar en vanlig cykelolycka och visar hur bra hjälmarna skyddar vid sneda slag mot marken. Denna testmetod används redan idag vid hjälmtester som genomförs av försäkringsbolag i Sverige. När det gäller utveckling av testhuvuden för barn finns inget pågående arbete med att förändra standarder för detta.

CYCLEUROPE SVERIGE
 
     
0